Kontakt

Dane kontaktowe:

Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a; 02-091 Warszawa
tel. 22 317 9505

Sekretarz KMLP
dr n. med. Elżbieta Górska
e-mail:  elzbieta.gorska@wum.edu.pl 

Rachunek bankowy:

73 1020 1811 0000 0902 0014 4899

NIP: 957- 00 -17- 404,  REGON: 190956633

Wysokość składki członkowskiej wynosi 70 zł