Kontakt

Dane kontaktowe:

Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63a; 02-091 Warszawa
tel. 22 317 9511
e-mail: kolegium.med.lab@gmail.com

Sekretarz KMLP
dr hab. n. med. Olga Ciepiela
e-mail:  olga.ciepiela@wum.edu.pl

Rachunek bankowy:

73 1020 1811 0000 0902 0014 4899

Wysokość składki członkowskiej wynosi 70 zł