Profesor Jerzy Rogulski - Honorowy Członek KML

Profesor Jerzy Rogulski - Członkiem Honorowym Kolegium

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, w dniu 15 stycznia 2015 r., przez aklamację przyznano prof. Jerzemu Rogulskiemu, założycielowi KML, tytuł Członka Honorowego Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i cieszymy się na kolejne lata współpracy.