Komunikat Zarządu, 6.02.2017

Warszawa, 06.02.2017

 

Komunikat Zarządu

Informujemy, że prof. dr hab. Jerzy Naskalski w dniu 22.09.2016 roku złożył rezygnację z pełnionego stanowiska Przewodniczącego Komisji Promocji. W związku z powyższym, zgodnie z Rozdziałem VIII Regulaminu Wyborczego, stanowiącego załącznik do Statutu Kolegium, Zarząd ogłasza rozpoczęcie procedury wyborów uzupełniających na wakujące stanowisko od chwili wyboru do zakończenia kadencji Zarządu (w styczniu 2019 roku).

Przypominamy, że wybory odbywają się anonimowo, trybem korespondencyjnym (w trybie on-line), spośród zgłoszonych kandydatów. Kandydaci mogą być zgłaszani przez Ciała Doradcze Zarządu, indywidualnych Członków lub mogą zgłaszać się we własnym imieniu. Listę wyborczą sporządza Zarząd spośród kandydatów, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie i w razie wyboru wyrażą zgodę na pełnienie funkcji w Zarządzie i Ciałach Doradczych.

Zgłoszenia kandydatów zawierające dane kandydata prosimy zgłaszać na adres mailowy sekretarza Zarządu (olga.ciepiela@wum.edu.pl) do 15 lutego 2017 roku.

 

 

 Prezes Zarządu

Prof. dr hab. Urszula Demkow
Tagi: