Struktura Kolegium

Struktura Kolegium

Władzami Kolegium są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Działalnością Kolegium kierują ponadto członkowie Rady Kolegium, Przewodniczący Komisji i Grup Roboczych. Prezes Kolegium, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz Przewodniczący Komisji i Grup Roboczych są wybierani co cztery lata w bezpośrednich i tajnych wyborach przez wszystkich członków Kolegium.

Komisja Rewizyjna

Dr hab Maria Małgorzata Kowalska
Prof. Bogdan Mazur – Przewodniczący
Prof. Dariusz Sitkiewicz
Dr hab. Grażyna Sygitowicz
Dr Hanna Zborowska

Rada Zarządu Kolegium

Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Dr Sławomir Białek
Dr hab. Olga Ciepiela
Dr Paweł Kunicki
Dr Barbara Maziarz
Prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prof. Włodzimierz Olszewski
Prof. Bogdan Solnica
Prof. Maciej Szmitkowski
Prof. Andrzej Szutowicz
Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka
Prof. Jan Żeromski

 

Przy Zarządzie działają następujące Stałe Komisje Kolegium:

 

• Komisja Promocji – Dr hab. Magdalena Krintus

• Komisja Edukacji – Prof. dr hab. Barbara Mroczko

• Komisja Finasów – Dr n. med. Katarzyna Popko

• Komisja Standaryzacji – Dr n. med. Ewa Świątkowska

• Komisja Akredytacji Laboratoriów – Dr n. med. Tomasz Anyszek
• Komisja Komputeryzacji, Zarządzania i Finasowania Laboratoriów – Dr Marlena Szalata

Przy Zarządzie mogą działać następujące Grupy Robocze Kolegium:

• Grupa Robocza ds. Biochemii i Analityki Klinicznej – Dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev
• Grupa Robocza ds. Hematologii  – Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk

• Grupa Robocza ds. Serologii i Immunologii Klinicznej – Prof. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz

• Grupa Robocza ds. Mikrobiologii Klinicznej i Parazytologii – Prof. dr hab. Tomasz J. Wąsik

• Grupa Robocza ds. Toksykologii Klinicznej – Dr Ewa Gomółka

• Grupa Robocza ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej – Prof. dr hab. Jan Sikora

• Grupa Robocza ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej – Prof. dr hab. Andrzej Pławski

• Grupa Robocza ds. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii – Dr n. med. Piotr Glinicki
• Grupa Robocza ds. Badań Wykonywanych w Miejscu Opieki nad Pacjentem - Dr hab. Przemysław Tomasik