Diagnostyka zakażeń, 3.03.2018, 21.04.2018, Warszawa

Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce wsparło organizację spotkania naukowo-szkoleniowego pt. „Diagnostyka zakażeń 2018” zorganizowanego przez Medical Update w dniach 3 marca 2018 i 21.04.2018 w Warszawie.