VI Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Medycyny Laboratoryjnej rozstrzygnięty

Stowarzyszenie-Kolegium Medycyny Laboratoryjnej zorganizowało VI Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Medycyny Laboratoryjnej. Szósta edycja obejmowała prace magisterskie obronione w latach 2015-2017. Ogłoszenie lauretaów prac miało miejsce podczas XIII Zjazdu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, 10-12.01.2019, Warszawa. 

Komisja ds. Oceny Prac Konkursowych Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w składzie: Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko – Przewodnicząca Komisji, Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, Prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska dokonała weryfikacji 26 prac magisterskich zgłoszonych na Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z dziedziny medycyny laboratoryjnej.

 

Komisja przyznała następujące nagrody:

1) I miejsce - mgr Aleksandra Charchut.  „Badanie stabilności termodynamicznej wybranych klonów wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin”, promotor: dr Joanna Tisończyk, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum.

2) II miejsce - mgr Sylwia Jantura. „Molekularne aspekty oporności na makrolidy i linkozamidy u szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z materiału klinicznego”, promotor: dr Małgorzata Kępa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
3) III miejsce - mgr Klaudia Cicha. „Określenie pochodzenia i zakresu przegrupowań strukturalnych chromosomów markerowych u osób za zmianami fenotypu”, promotor: dr hab. Barbara Panasiuk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia:

1) Mgr Justyna Jadwiga Paleczny. „Ocena przydatności techniki Solid-Phase MicroExtraction do różnicowania między gronkowcami złocistymi opornymi i wrażliwymi na metycylinę”, promotor: dr hab. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
2) Mgr Sandra Raby. „Porównanie zdolności tworzenia biofilmu przez szczepy Listeria monocytogenes izolowane z zakażeń i żywności”, promotor: dr Krzysztof Skowron, Uniwersytet im.  Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Protokół

Regulamin Konkursu