COVID-19 - porównanie testów

Szanowni Państwo, Kierownicy laboratoriów,

W związku z coraz większą ofertą szybkich testów kierunku COVID-19, wykrywających przeciwciała, przy negatywnej opinii konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii oraz KIDL, co do wiarygodności takich oznaczeń, zwracam się z uprzejmą prośbą do tych z Państwa, którzy już mieli możliwość korzystania z tych testów o przekazywanie własnych spostrzeżeń i opinii oraz danych laboratoryjnych. 
Szczególnie proszę o udostępnienie:

  • porównań wyników badań PCR i szybkich testów (wykonywanych tego samego dnia, lub w różnych dniach u tego samego pacjenta) wraz z nazwą producenta testu
  • wyniku badania szybkimi testami (producent) w odniesieniu do liczby dni od pierwszych objawów i od początku hospitalizacji. 

Liczę na Państwa współpracę, ponieważ analiza zebranych danych pozwoli na niezależną ocenę użyteczności szybkich testów wykrywających przeciwciała przeciw CoV-2 w różnych sytuacjach klinicznych. 

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Przemysław Tomasik, prof. UJ
Przewodniczący grupy roboczej ds. POCT KML
Zakład Biochemii Klinicznej IP , UJ CM
p.tomasik@uj.edu.pl