Władze

Prezes

 

Prof. dr hab. Urszula Demkow

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63a, 2-091 Warszawa

Tel. 22 317 9503

e-mail: urszula.demkow@litewska.edu.pl

   

Wiceprezesi

 

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka

 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1, 02-089 Warszawa

Tel. 22 57 20 735

e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

ul. M. Curie Skłodowskiej 9; 85-094 Bydgoszcz

Tel. 52 585 44 90

e-mail: odes@cm.umk.pl

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

 

Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Dojazd 11; 60-632 Poznań

Tel. 61 848 72 02

Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych, Instytut Genetyki Człowieka PAN

ul. Strzeszyńska 32; 60-479 Poznań

Tel. 61 657 92 10

e-mail:  slomski@up.poznan.pl

Skarbnik

 

wakat

 

 

 

 

 

 

Sekretarz

 

Dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63a, 2-091 Warszawa

Tel. 22 317 9503

e-mail: olga.ciepiela@wum.edu.pl