XIV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd KML, 23-24 września 2021, on-line

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Naukowo-Szkoleniowym Zjeździe Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, który odbędzie się w dniach 23-24 września bieżącego roku w formie on-line.
Udział w XIV Zjeździe KML będzie premiowany 8 punktami edukacyjnymi (twardymi) po zaliczeniu testu weryfikacyjnego. Dalsze informacje dotyczące możliwości uzyskania punktów oraz niezbędnych formalności dostępne są w załączniku Certyfikaty.
Rejestracja jest dostępna na stronie internetowej:  zjazdkmlp.pl 
Udział w Zjeździe jest bezpłatny.

W załączeniu program Zjazdu

XIV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd
Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

23 – 24 września 2021

Zjazd on-line
 
Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Urszula Demkow      Prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Prof. dr hab. Grażyna Nowicka      Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Dr n. med. Elżbieta Górska         Dr n. med. Katarzyna Popko

Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Urszula Demkow
Dr n. med. Elżbieta Górska
Dr n. med. Katarzyna Popko
Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka

Program Zjazdu  

23.09.2021 – czwartek

15:00               Powitanie uczestników spotkania
                        Prezes Kolegium Medycyny Laboratoryjnej Prof. dr hab. Urszula Demkow

15:05 - 16:45   Sesja I –  Choroby zakaźne i inne
                        Prowadząca Sesję – Prof. dr hab. Urszula Demkow
                        Sesja satelitarna Siemens Healthineer

15:05 - 15:35   Zakrzepica i zatorowość płucna u chorych z COVID 19 - wyzwania i trudności
       Prof. dr hab. Piotr Pruszczyk

15:35 - 16:05   Badanie ogólne moczu. Oko i szkiełko nefrologa
       Prof. dr hab. Jolanta Małyszko

16:05 - 16:20   COVID-19 a przeciwciała neutralizujące: czy po 1.5 roku od początku pandemii jesteśmy w stanie określić próg odporności?
       Dr Karol Tuśnio

16:20 - 16:35   Wirusowe zapalenia wątroby – aktualne zasady diagnostyki
       Prof. dr hab. Marek Radkowski

16:35 - 16:45    Pytania/odpowiedzi, dyskusja

16:45 - 17:00    Przerwa kawowa  

17:00 - 18:45     Sesja II -  Endokrynologia/Alergologia
                        Prowadzące Sesję –  Prof. dr hab. Bożena Cukrowska
                                                           Dr hab. Anna Kucharska

17:00 - 17:30     Zaburzenia rozwoju płci
       Dr hab. Anna Kucharska

17:30 - 18:00     Kalprotektyna krążąca jako parametr triażu pacjentów COVID-19, marker stanu zapalnego oraz marker predykcyjny
       Clinical Marketing Manager Bożena Murawska-Majunka  -  firma Werfen  

18:00 - 18:15     Molekuły alergenowe – wstęp do diagnostyki molekularnej alergii -  wykład na zaproszenie firmy Emma
       Prof. dr hab. Krzysztof Kowal  

18:15 - 18:30     Celiakia czy alergia - wykład na zaproszenie firmy Emma
       Prof. dr hab. Bożena Cukrowska  

18:30 - 18:45      Pytania/odpowiedzi, dyskusja

24.09.2021 - piątek

15:00 - 16:45      Sesja III –  Onkologia
                           Prowadzący Sesję – Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska
                           Prof. dr hab. Mariusz Bidziński

15:00 - 15:30     Markery nowotworów jądra i gruczołu krokowego
       Prof. dr hab. Tomasz Demkow

15:30 - 16:00     Markery raka jajnika
       Prof. dr hab. Mariusz Bidziński  

16:00 - 16:30     Diagnostyka laboratoryjna raka płuca i jelita grubego
       Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

16:30 - 16:45     Pytania/odpowiedzi, dyskusja

16:45 - 17:00     Przerwa kawowa  

17:00 -18:45     Sesja IV – Hematologia
       Prowadzący Sesję – Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk
                         Dr n farm Aneta Wrzyszcz

17:00 - 17:30     Standaryzacja badań i zalecenia w hematologii
       Dr n farm Aneta Wrzyszcz

17:30 - 18:00     Nowe możliwości diagnostyki i leczenia w hematoonkologii
       Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk

18:00 - 18:30     Analiza porównawcza wyników morfologii krwi obwodowej uzyskanych z wykorzystaniem analizatorów hematologicznych Mindray CAL6200,  Sysmex XN2000 oraz Yumizen H2500 - wykład na zaproszenie firmy  Mindray
       Mgr Milena Małecka-Giełdowska

18:30 - 18:45     Pytania/odpowiedzi, dyskusja

18:45                  Zakończenie spotkania, informacja dotycząca testu weryfikacyjnego, podziękowania
       Prezes Kolegium Medycyny Laboratoryjnej  Prof. dr hab. Urszula Demkow
 
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia!