Konkurs prac magisterskich 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce rozpoczyna przygotowania do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich.

Laureaci I miejsc Wydziałowych Konkursów Prac Magisterskich, realizowanych corocznie na wszystkich Wydziałach Farmaceutycznych w Polsce oraz na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, będą mogli zaprezentować swoje prace – „Wydziałowe Laureatki”, na forum ogólnopolskim, poddane uprzednio ocenie wywodzących się z ośrodków akademickich całej Polski, Specjalistów w zakresie tematów prac magisterskich.

Celem konkursu jest promocja medycyny laboratoryjnej, rozwój wiedzy i praktyki laboratoryjnej oraz działania w kierunku unowocześniania
i podnoszenia jakości kształcenia.

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca, które stanowiłyby wyraz uznania i docenienia ich wysiłku.

Nagrodzone prace będą zaprezentowane na forum publicznym podczas XV Naukowo-Szkoleniowego Zjazdu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w 2022 roku. 

Konkurs dotyczyć będzie wyłącznie Absolwentów kierunku analityka medyczna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !