Sytuacja epidemiczna w Polsce na dzień 26.01.2022.

Sytuacja bieżąca:
W ostatnich tygodniach notuje się gwałtownie narastającą liczbę zakażeń nowym wariantem Omikron, który wypiera z populacji polskiej dominujący dotychczas wariant Delta. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń wynika z o wiele większej transmisyjności nowego wariantu, którego współczynnik reprodukcji R szacuje się na 10, z awersji dużej części społeczeństwa do szczepień i przestrzegania zasady MDDW (maseczki, dystans, dezynfekcja, wietrzenie) oraz bierności rządu w walce z pandemii. Tak wysoka zakaźność wariantu Omikron spowoduje, że wszyscy będziemy mieli z nim kontakt! Ze względu na liczne mutacje ucieczki występujące w jego genomie ozdrowieńcy i osoby zaszczepione nie wykazują efektywnej ochrony przed zakażeniem i zachorowaniem, jednakże ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia i zgonu jest u nich wielokrotnie mniejsze niż u osób niezaszczepionych. Ponadto jednoznacznie wykazano, że przyjęcie dawki przypominającej chroni w ok. 90% przed ciężkim przebiegiem zakażenia i śmiercią. 
Prognoza:
Z analizy sytuacji w innych państwach europejskich wynika, że Omikron wywołuje falę zachorowań o niespotykanej do tej pory wysokości, więc analogicznej sytuacji można spodziewać się w Polsce. Przewiduje się, że szczyt fali zachorowań przetoczy się przez nasz kraj w połowie lutego i osiągnie poziom ok. 100 000 zdiagnozowanych zakażeń (7 dniowa średnia). Należy jednakże pamiętać, że ze względu na niewydolny system testowania, na co wskazuje wysoki odsetek testów reaktywnych, rzeczywista liczba zakażeń szacowana jest na ponad 500 000 (7 dniowa średnia). W konsekwencji w drugiej połowie lutego gwałtownie wzrośnie liczba hospitalizowanych pacjentów, co z kolei doprowadzi do skrajnej niewydolności systemu opieki zdrowotnej. W konsekwencji na dramatycznie dużą liczbę zgonów z powodu COVID-19 nałoży się wzrost tzw. zgonów nadmiarowych, który będzie zauważalny jeszcze przez wiele miesięcy po szczycie piątej fali pandemii.

Z powodu bierność rządu musimy chronić się sami! Jedynym racjonalnym postępowaniem  jest: 
•    jak najszybsze zaszczepienie się i przyjęcie dawki przypominającej przez osoby już zaszczepione
•    bezwzględne przestrzeganie zasady MDDW
•    ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnego minimum
•    jako diagności powinniśmy propagować w społeczeństwie ideę szczepień i promować powszechne testowanie
 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii
Wydział Nauk Farmaceutycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach