Dydaktyka

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej Kolegium organizuje:

  • Zjazdy Naukowe Kolegium odbywające się co dwa lata
  • Konferencje naukowo - szkoleniowe
  • Kursy szkolenia podyplomowego
  • Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych
  • Wydaje czasopismo "Medycyna laboratoryjna"
  • Wykłady z medycyny laboratoryjnej