Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów kierunku analityka medyczna, 2022

W dniu 9 maja 2022 r . odbył się – po raz pierwszy w nowej formule, finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów kierunku analityka medyczna pod egidą Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Zarząd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce powołał prof. dr hab. Krystynę Olczyk – Wiceprezes KML, na Przewodniczącą Konkursu. Akces do udziału w konkursie zgłosiły wszystkie Wydziały Farmaceutyczne w Polsce. 
 
Pierwsze miejsce zajęła Absolwentka Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Pani mgr Aleksandra Kałużna, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt. „Ocena użyteczności oznaczeń stężenia białka S100/A12 w diagnostyce wrzodziejącego zapalenia jelita grubego”, wykonaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Katarzyny Komosińskiej-Vassev.

Drugie miejsce zajęła Pani mgr Katarzyna Wojciechowska, Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego w Gdańsku, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt. „Identyfikacja rearanżacji MECOM u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym oraz AML”, wykonaną pod kierunkiem Pana prof. dr hab. n. med. Bartosza Wasąga.

Trzecie miejsce zajął Pan mgr Jakub Pepłowski, Absolwent Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie, który przedstawił swoją pracę magisterską pt. „Analiza częstości mutacji w genie DHCR7 w materiale z poronień samoistnych”, wykonaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. n. farm. Grażyny Nowickiej. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc Konkursu uhonorowani zostali nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Klinikę – Laboratorium Gyncentrum, Sp. z o.o., prestiżową jednostkę w aspekcie działalności badawczej, wdrożeniowej, diagnostycznej i klinicznej.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu uhonorowani ponadto zostali upominkami przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych oraz okolicznościowymi dyplomami.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!