XV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd KML, 11-13.01.2023, Warszawa, program

W dniach 11-13.01.2023 r. odbędzie XV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.
Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, w Hotelu Lord, przy Al. Krakowskiej 218 w Warszawie.
Rejestracja na Zjazd dostępna jest pod adresemzjazdkmlp.pl
Opłata za udział w Zjeździe wynosi 300 zł w formie stacjonarnej, natomiast w formie on-line 200 zł.
Wszyscy członkowie KML, którzy wezmą udział w Walnym Zgromadzeniu, mieszkający poza Warszawą mają zapewniony jeden nocleg w hotelu Lord w pokoju 2-osobowym w dniu 11/12.01.2023 opłacony  przez Kolegium.
Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają link do strony Zjazdu gdzie będą udostępnione wykłady oraz test zaliczający, po zaliczeniu testu uczestnicy otrzymają 14 punktów edukacyjnych (twardych).
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie Zjazdu zjazdkmlp.pl oraz programem.

Program Zjazdu - pobierz

Strona Zjazdu - rejestracja

_____________________________________

Patronat

_____________________________________

Partnerzy

_____________________________________

Sponsorzy

 

Program Zjazdu KML 2023

XV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd
Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
kml.org.pl
11 – 13 stycznia 2023
Hotel Lord
Warszawa, ul. Al. Krakowska 218

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. n med. Urszula Demkow
Prof. dr hab. n med. Mirosława Pietruczuk
Prof. dr hab. n med. Krystyna Olczyk
Prof. dr hab. n med. Katarzyna Winsz-Szczotka 

Komitet organizacyjny:
Dr n med. Elżbieta Górska
Dr n med. Katarzyna Popko
Dr hab. Olga Ciepiela
Dr n med. Katarzyna Korniluk
Dr n med. Katarzyna Lewandowska
Monika Dybus-Mostowska

ŚRODA  - 11.01.2023

OD GODZ.12:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

14:00 – 15:00
LUNCH 

15:00 – 15:20
Uroczyste otwarcie Zjazdu 

 
Wykład wprowadzający
Łukasz Krasoń: Sukces pomimo wszystko, także w medycynie

SESJA 1    15:20 – 16:30

15:20 – 16:00

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, JM Rektor WUM
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, JM Rektor SUM

Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska: Wystąpienie konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki Laboratoryjnej
Mgr Monika Pintal-Ślimak: Wystąpienie Prezesa KIDL
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka: Wystąpienie Prezesa PTDL

16:00 – 16:30

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański: Postęp w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci - rola nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej

16:30 – 17:10
Przerwa kawowa

17:30 – 19:30 
Walne zgromadzenie członków KML

19:30 – 20:00
Spotkanie nowych Władz KML

20:00 – 22:30
Kolacja w formie bufetu

CZWARTEK  -  12.01.2023

9:15 – 9:30
Przedstawienie nowego Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej

 

SESJA 2    9:30 – 11:10

HEMATOLOGIA/KOAGULOLOGIA

PROWADZENIE SESJI:
DR HAB. N. MED. JOANNA OSADA
PROF. DR HAB. N. MED. JACEK GOLAŃSKI

 
 

9:30 – 9:55 
Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk: Nowe zalecenia i rekomendacje w hematologii 2022

9:55 – 10:15
Prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman: Diagnostyka hematologiczna noworodków i małych dzieci

10:15 – 10:35
Dr hab. n. med. Joanna Osada: Różnicowanie niedokrwistości mikrocytarnych

10:35 – 10:55
Prof. dr hab. n. med. Jacek Golański: Czy możemy określić fenotyp płytek krwi na podstawie badania ich aktywacji i reaktywności?

10:55 – 11:10 
Prezentacja firmy Mindray - nowe rozwiązania w diagnostyce hematologicznej

11:10 – 11:50
Przerwa kawowa  

SESJA 3      11:50 – 13:20

MIKROBIOLOGIA\PARAZYTOGIA

PROWADZENIE SESJI 
PROF. DR HAB. N. MED. ZDZISŁAWA KONDERA- ANASZ
PROF. DR HAB. N. MED. DANIEL MŁOCICKI

 
 

11:50 – 12:20
Prof. dr hab. n. med. Daniel Młocicki: Diagnostyka zarażeń pasożytniczych

12:20 – 12:40
Prof. dr hab. n. med. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz: Odpowiedź immunologiczna indukowana pasożytami

12:40 – 13:00
Dr n. med. Maria Miklasińska-Majdanik: Problemy diagnostyki zakażeń krwiopochodnych

13:00 - 13:20
Dr n. med. Emilia Morawiec: Mikrobiom molekularny (sekwencjonowanie NGS), jako narzędzie diagnostyczne.

13:20 - 13:35
Agnieszka SuchanPrezentacja firmy Perlan -  Rola prokalcytoniny w zakażeniach bakteryjnych 

13:35 – 14:45
Lunch

SESJA 4      14:45 – 16:20

BIOCHEMIA 1

PROWADZENIE SESJI 
PROF. DR HAB. N. MED. BARBARA MROCZKO
PROF. DR HAB. N. MED. PIOTR ROZENTRYT

 
 

14:45 – 15:05
Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko: Markery urazowego uszkodzenia mózgu

15:05 – 15:25
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt: NT-proBNP - u kogo, kiedy i jak interpretować

15:25 – 15:45
Dr hab. n. med. Edyta Horosz: Laboratoryjna diagnostyka prenatalna

15:45 – 16:05
Dr n. med. Maciej Korpysz: Znaczenie kliniczne oznaczania wolnych łańcuchów lekkich w surowicy u chorych z dyskrazjami plazmocytowymi    

16:05 – 16:20
Mgr Ewa Fafińska: Prezentacja firmy TK Biotech - Zastosowanie śliny w diagnostyce hormonalnej

 
 

SESJA 5     16:20 – 18:05

BIOCHEMIA 2

PROWADZENIE SESJI 
PROF. DR HAB. N. MED. PRZEMYSŁAW TOMASIK
PROF. DR HAB. N. MED. BOGDAN SOLNICA

 
 

16:20 – 16:45
Prezentacja firmy Abbott

16:45 – 17:05
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica:  Badania w miejscu opieki nad pacjentem wyszły poza parametry krytyczne

17:05 – 17:25
Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak: Nowe biomarkery w diagnostyce i leczeniu chorób onkologicznych

17:25 – 17:45
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik: Badanie krwi utajonej w stolcu, co diagnosta, pacjent i lekarz wiedzieć powinni

17:45 – 18:05
Dr hab. n. med. Ryszard Drożdż: Hemoglobinurie i mioglobinurie

19:00 – 23:00
Uroczysta kolacja uczestników Zjazdu

PIĄTEK  -  13.01.2023

SESJA 6     9:00 – 10:30

AUTOIMMUNOLOGIA/ GENETYKA

PROWADZENIE SESJI  
PROF. DR HAB. N. MED. URSZULA DEMKOW
DR N. MED. KATARZYNA FISCHER

 
 

9:00 – 9:20
Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow: Autoimmunologiczna i genetyczna diagnostyka cukrzycy

9:20- 9:50

Dr n. med.  Katarzyna Fischer: Nowe rekomendacje i pułapki przy wykonywaniu i interpretacji wyników testów ANA

9:50 – 10:10
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak: Diagnostyka laboratoryjna autoimmunizacyjnych chorób skóry

10:10 – 10:30
Prof. dr hab. n. med.  Ryszard Słomski: Diagnostyka genetyczna 100 lat po odkryciu DNA

10:30 – 10:45
Prezentacja firmy Snibe

10:45 – 11:25
Przerwa kawowa

 

SESJA 7   11:25 – 13:05

TOKSYKOLOGIA

PROWADZENIE SESJI
DR N. MED. PAWEŁ KUNICKI
DR N. MED. PIOTR GLINICKI

 

11:25 – 11:45
Dr n. farm. Paweł K. Kunicki: Terapia monitorowana - nowe narzędzia

11:45 – 12:05
Dr n. med. Ewa Gomółka: Współczesne oblicze medycznej diagnostyki toksykologicznej – przykłady zastosowania metod chromatografii gazowej i cieczowej

12:05 – 12:25
Dr n. med. Piotr Glinicki: Metabolomika w diagnostyce  laboratoryjnej zaburzeń endokrynnych

12:25 – 12:55
Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk: Zasady weryfikacji i prowadzenia kontroli w badaniach jakościowych

12:55 – 13:15
 Zamknięcie Zjazdu

 

Patronat Zjazdu KML 2023
Partnerzy Zjazdu KML 2023
Sponsorzy Zjazdu KML 2023