Nagrodzone prace dyplomowe, 2015

Ogólnopolski konkurs prac dyplomowych z dziedziny medycyny laboratoryjnej 15.01.2015 r.

 

 W dniu rozpoczęcia XII Zjazdu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, 15. Stycznia 2015 r., tradycyjnie wręczono dyplomy wyróżnionym autorom prac magisterskich i doktorskich. Przedstawione do oceny prace musiały mieścić się w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

Prace doktorskie

  • Dr Joanna Tisończyk – za pracę pt.: „Charakterystyka molekularnych form łańcuchów lekkich immunoglobulin w moczu pacjentów z gammapatią monoklonalną", promotor: dr hab. Ryszard Drożdż, Uniwersytet Jagielloński
  • Dr Jolanta Hybiak – za pracę pt.: „Ocena ekspresji BRCA1 i PARP1 na poziomie mRNA i białka w śródprzewodowym raku sutka u kobiet. Badania porównawcze z wykorzystaniem laserowej mikrodyssekcji". promotor: pro f. dr hab. Wenancjusz Domagała. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Dr Agnieszka Magdalena Kulczyńska-Przybik – za pracę pt.: „Przydatność kliniczna oznaczania białek HSP70 oraz przeciwciał anty-HSP70 u chorych na szpiczaka plazmocytowego", promotor: prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prace magisterskie

  • Mgr Krzysztof Wiśniewski – za pracę pt.: „Podobieństwo fenotypowe i genotypowe szczepów Escherichia coli wytwarzających beta-laktamazy typu ESBL", promotor: dr n. med. Patrycja Zalas-Więcek, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Mgr Katarzyna Grudlewska – za pracę pt.: „Ocena wybranych właściwości laktozo-ujemnych szczepów Escherichia coli izolowanych od kobiet ciężarnych i noworodków", promotor: dr n. med. Agnieszka Kaczmarek. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Mgr Ewelina Maria Olech – za pracę pt.: „Ocena częstości wybranych genetycznie uwarunkowanych zmian w układzie krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentów dotkniętych jednostronnym zniekształceniem zmniejszającym kończyny", promotor: dr n. med. Aleksander Jamsheer. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • Mgr Sandra Wojtowicz – za pracę pt.: „Ocena polimorfizmu CYP3A4 w populacji polskiej oraz u osób po przeszczepie nerki, u których stosowana jest immunoterapia", promotor: dr n. farm. Magdalena Hurkacz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

W związku z nagrodzeniem czterech prac magisterskich przy funduszach przewidzianych na trzy nagrody. sponsorem jednej z prac magisterskich nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny medycyny laboratoryjnej jest firma PZ CORMAY.

Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski, mgr Katarzyna Grudlewska, dr Jolanta Hybiak, mgr Sandra Wojtowicz, mgr Ewelina Maria Olech, prof. dr hab. Jerzy Naskalski, dr Joanna Tisończyk
Tagi: