II Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii Poznań, 21-22 maja 2015 r.

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na już II Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii, które odbędą się w Poznaniu w dniach 21-22 maja 2015 r. Wspólnie kontynuujmy, zapoczątkowany w 2013 roku, cykl spotkań naukowców wykorzystujących metody cytometrii obrazowej i przepływowej oraz badaczy zajmujących się diagnostyką chorób o podłożu immunologicznym.

Konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom: Nowoczesne metody obrazowania komórek i tkanek; Cytometria obrazowa i przepływowa w badaniach podstawowych; Proliferacja, śmierć i starzenie komórki; Komórki macierzyste; Niedobory odporności; Choroby autoimmunizacyjne; Immunologia nowotworów; Pozamedyczne wykorzystanie metod cytometrycznych.

Oczekujemy, że II Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii umożliwią wielodyscyplinarną dyskusję i wymianę poglądów oraz spędzenie miłych chwil w Poznaniu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.cytometria2015.pl.

Szczegółów dotyczących Konferencji udziela BOKiZ Biuro Organizacyjne Konferencji i Zjazdów (ul. Tęczowa 3, 61-245 Poznań, tel./fax 61 662 11 20, e-mail: biuro@bokiz.pl,  www.bokiz.pl).

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego:

Dr hab. med. prof. UM Małgorzata Kotwicka

Prof. dr hab. n. med. Jan Sikora

 

Organizatorzy Konferencji

Katedra i Zakład Biologii Komórki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zakład Immunologii, Katedra Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Współorganizatorzy Konferencji

Polskie Towarzystwo Cytometrii, Oddział Poznański

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Oddział Poznański

Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Oddział Poznański

Komisja Nauk Medycznych PAN, Oddział Poznański

Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Tagi: