Wykrywanie genetycznej podatności na zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Prawda czy mit?

Kolejny rok pandemii COVID-19 potwierdził ścisły związek z poważnymi zakłóceniami w gospodarce i systemie opieki zdrowotnej. Kluczowego znaczenia nabiera skupienie badań wokół wspólnego celu jakim jest oddziaływanie wirusa SARS-CoV-2 na organizm człowieka. Odkrycia mogą pomóc w opracowaniu nowych leków, identyfikacji osób o wysokim lub niskim ryzyku zakażenia oraz poszerzyć wiedzę na temat biologii infekcji SARS-CoV-2.

Strony