Ogólnopolski konkurs prac magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna, 9.05.2022

Konkurs prac magisterskich - Analityka medyczna 2022

Szanowna Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym Ogólnopolskim konkursie prac magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna.

Konkurs w tym roku odbędzie się w formie on-line.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu na stronie: https://konkurs.kongresy.com.pl/

 

 

 

Wykrywanie genetycznej podatności na zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Prawda czy mit?

Kolejny rok pandemii COVID-19 potwierdził ścisły związek z poważnymi zakłóceniami w gospodarce i systemie opieki zdrowotnej. Kluczowego znaczenia nabiera skupienie badań wokół wspólnego celu jakim jest oddziaływanie wirusa SARS-CoV-2 na organizm człowieka. Odkrycia mogą pomóc w opracowaniu nowych leków, identyfikacji osób o wysokim lub niskim ryzyku zakażenia oraz poszerzyć wiedzę na temat biologii infekcji SARS-CoV-2.

Strony