Uchwały Zarządu KML

Uchwała nr 1/2019

Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

z dnia 06.06.2019 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce za rok 2018

Zarząd Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

Tagi: 

Komunikat Zarządu, 6.02.2017

Warszawa, 06.02.2017

 

Komunikat Zarządu

Informujemy, że prof. dr hab. Jerzy Naskalski w dniu 22.09.2016 roku złożył rezygnację z pełnionego stanowiska Przewodniczącego Komisji Promocji. W związku z powyższym, zgodnie z Rozdziałem VIII Regulaminu Wyborczego, stanowiącego załącznik do Statutu Kolegium, Zarząd ogłasza rozpoczęcie procedury wyborów uzupełniających na wakujące stanowisko od chwili wyboru do zakończenia kadencji Zarządu (w styczniu 2019 roku).

Tagi: 

Strony