Profesor Jerzy Rogulski - Honorowy Członek KML

Profesor Jerzy Rogulski - Członkiem Honorowym Kolegium

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, w dniu 15 stycznia 2015 r., przez aklamację przyznano prof. Jerzemu Rogulskiemu, założycielowi KML, tytuł Członka Honorowego Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i cieszymy się na kolejne lata współpracy.

 

Nagrodzone prace dyplomowe, 2015

Ogólnopolski konkurs prac dyplomowych z dziedziny medycyny laboratoryjnej 15.01.2015 r.

 

 W dniu rozpoczęcia XII Zjazdu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, 15. Stycznia 2015 r., tradycyjnie wręczono dyplomy wyróżnionym autorom prac magisterskich i doktorskich. Przedstawione do oceny prace musiały mieścić się w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

Prace doktorskie

Tagi: 

Strony