Struktura

Struktura Kolegium

Kadencja 2019-2022

Władzami Kolegium są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Działalnością Kolegium kierują ponadto członkowie Rady Kolegium, Przewodniczący Komisji i Grup Roboczych. Prezes Kolegium, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz Przewodniczący Komisji i Grup Roboczych są wybierani co cztery lata w bezpośrednich i tajnych wyborach przez wszystkich członków Kolegium.

Komisja Rewizyjna

Dr hab. Maria Małgorzata Kowalska
Prof. Bogdan Mazur – Przewodniczący
Prof. Dariusz Sitkiewicz
Dr hab. Grażyna Sygitowicz
Dr Hanna Zborowska

Rada Zarządu Kolegium

Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Dr Sławomir Białek
Dr hab. Olga Ciepiela
Dr Paweł Kunicki
Dr Barbara Maziarz
Prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prof. Włodzimierz Olszewski
Prof. Bogdan Solnica
Prof. Maciej Szmitkowski
Prof. Andrzej Szutowicz
Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka
Prof. Jan Żeromski
 
Przy Zarządzie działają następujące Stałe Komisje Kolegium:
 
• Komisja Promocji – Dr hab. Magdalena Krintus
• Komisja Edukacji – Prof. dr hab. Barbara Mroczko
• Komisja Finansów – Dr n. med. Katarzyna Popko
• Komisja Standaryzacji – Dr n. med. Ewa Świątkowska
• Komisja Akredytacji Laboratoriów – Dr n. med. Tomasz Anyszek
• Komisja Komputeryzacji, Zarządzania i Finansowania Laboratoriów – Dr hab. Marlena Szalata

Przy Zarządzie mogą działać następujące Grupy Robocze Kolegium:

• Grupa Robocza ds. Biochemii i Analityki Klinicznej – Prof. dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev
• Grupa Robocza ds. Hematologii  – Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk
• Grupa Robocza ds. Serologii i Immunologii Klinicznej – Prof. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz
• Grupa Robocza ds. Mikrobiologii Klinicznej i Parazytologii – Prof. dr hab. Tomasz J. Wąsik
• Grupa Robocza ds. Toksykologii Klinicznej – Dr Ewa Gomółka
• Grupa Robocza ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej – Prof. dr hab. Jan Sikora
• Grupa Robocza ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej – Prof. dr hab. Andrzej Pławski
• Grupa Robocza ds. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii – Dr n. med. Piotr Glinicki
• Grupa Robocza ds. Badań Wykonywanych w Miejscu Opieki nad Pacjentem - Dr hab. Przemysław Tomasik