władze

Posiedzenie Władz oraz Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, 11.12.2020 r.

W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie online Władz oraz Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej podsumowujące cały 2020 rok. W trakcie spotkania omówiono program planowanego na 2020 r. XIV Naukowo-Szkoleniowego Zjazdu KML.
Przedstawiono spotkanie przedstawicieli zarządu KML z wolontariuszami wspierającymi pracownię diagnostyki SARS-Cov-2 w dniu 1.07.2020 r., podczas którego wręczono dyplomy.
Przyjęto Uchwałę nr 1/2020 zatwierdzającą sprawozdanie finansowego Kolegium za rok 2020.