uchwały

Uchwały

Uchwała nr 1/2019

Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

z dnia 06.06.2019 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce za rok 2018

Zarząd Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

Tagi: