16th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC)

16th Warsaw International Medical Congress, 29-30.05.2021

W dniach 29-30 maja 2021 r. na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się 16th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC) - międzynarodowa studencka konferencja naukowa o charakterze biomedycznym. Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się całkowicie w formie zdalnej, przy pomocy platformy Click Meeting.