Uchwały

Uchwała nr 1/2019

Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

z dnia 06.06.2019 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce za rok 2018

Zarząd Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zarząd Stowarzyszenia – Kolegium postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Kolegium Medycyny laboratoryjnej w Polsce za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

     Sekretarz Zarządu KMLP                           Prezes Zarządu KMLP

       Dr Elżbieta Górska                        Prof. Urszula Demkow 

  

___________________________________________________________________

 

Uchwała nr 1/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 wyboru członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia powołać od dnia 10.01.2019 roku dr hab. Marię Małgorzatę Kowalską na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia-Kolegium w kadencji 2019-2022

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

Uchwała nr 2/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 wyboru Przewodniczącego Komisji Akredytacji Laboratoriów Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia powołać od dnia 10.01.2019 roku dr Tomasza Anyszka na stanowisko Przewodniczącego Komisji Akredytacji Laboratoriów Stowarzyszenia-Kolegium w kadencji 2019-2022

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za Uchwałą oddano 71 głosów, 1 głos wstrzymujący.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 3/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

likwidacji Komisji Normalizacyjnej Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia zlikwidować dnia 10.01.2019 roku Komisję Normalizacyjną Stowarzyszenia – Kolegium

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 4/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

likwidacji Komisji Oceny Wiarygodności Wyników Badań Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia zlikwidować dnia 10.01.2019 roku Komisję Oceny Wiarygodności Wyników Badań Stowarzyszenia – Kolegium

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 5/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 wyboru członka Rady Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia powołać od dnia 10.01.2019 roku prof. dr hab. Ewę Augustynowicz-Kopeć na członka Rady Zarządu Stowarzyszenia-Kolegium w kadencji 2019-2022

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 6/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 wyboru członka Rady Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia powołać od dnia 10.01.2019 roku prof. dr hab. Bogdana Solnicę na członka Rady Zarządu Stowarzyszenia-Kolegium w kadencji 2019-2022

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanych głosów 72, za 71, wstrzymujący się 1.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 7/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 wyboru Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia powołać od dnia 10.01.2019 roku prof. dr hab. Andrzeja Pławskiego na Przewodniczącego grupy Roboczej ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej Stowarzyszenia-Kolegium w kadencji 2019-2022

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 8/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 wyboru Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Serologii i Immunologii Klinicznej Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia powołać od dnia 10.01.2019 roku prof. dr hab. Zdzisławę Konderę-Anasz na Przewodniczącą grupy Roboczej ds. Serologii i Immunologii Klinicznej Stowarzyszenia-Kolegium w kadencji 2019-2022

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanych głosów 72, za 71, wstrzymujący się 1.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 9/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 wyboru Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia powołać od dnia 10.01.2019 roku prof. dr hab. Jana Sikorę na Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Stowarzyszenia-Kolegium w kadencji 2019-2022

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 71 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 10/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

wyboru/odwołaniu członków Zarządu Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium na podstawie wyników wyborów Władz i Ciał Doradczych Kolegium postanawia w dniu 10.01.2019 roku odwołać członków Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce kadencji 2015-2018

Ze stanowiska wiceprezesa: prof. Grażynę Odrowąż-Sypniewską

Ze stanowiska sekretarza: dr hab. Olgę Ciepielę

 

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium na podstawie wyników wyborów Władz i Ciał Doradczych Kolegium postanawia w dniu 10.01.2019 roku powołać członków Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce kadencji 2019-2022

Na stanowisko wiceprezesa: prof. Krystynę Olczyk

Na stanowisko sekretarza: dr Elżbietę Górską

 

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium na podstawie wyników wyborów Władz i Ciał Doradczych Kolegium postanawia w dniu 10.01.2019 roku pozostawić:

 Na stanowisku prezesa: prof. Urszulę Demkow

Na stanowiskach wiceprezesów:

Prof. Grażynę Nowicką, prof. Ryszarda Słomskiego

Na stanowisku skarbnika: dr Katarzynę Popko

 

§ 4

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 11/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

wyboru/odwołaniu członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium na podstawie wyników wyborów Władz i Ciał Doradczych Kolegium postanawia w dniu 10.01.2019 roku odwołać członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia-Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce kadencji 2015-2018

Ze stanowiska Przewodniczącego: dr Marka Rakowskiego

Ze stanowiska członków: dr Annę Raszeję-Specht, prof. Bogdana Mazura, dr Ewę Wójcik

 

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium na podstawie wyników wyborów Władz i Ciał Doradczych Kolegium postanawia w dniu 10.01.2019 roku powołać członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia-Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce kadencji 2019-2022

Na stanowisko Przewodniczącego: prof. Bogdana Mazura

Na stanowisko członków: dr hab. Grażynę Sygitowicz, prof. Dariusza Sitkiewicza, dr hab. Marię Kowalską

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium na podstawie wyników wyborów Władz i Ciał Doradczych Kolegium postanawia w dniu 10.01.2019 roku pozostawić:

 Na stanowisku członka Komisji Rewizyjnej: dr Hannę Zborowską

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 12/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 przyjęcia sprawozdania Prezesa ustępującego Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia przyjąć dnia 10.01.2019 roku sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia – Kolegium w kadencji 2015-2018 roku

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 13/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ustępującego Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia przyjąć dnia 10.01.2019 roku sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia – Kolegium w kadencji 2015-2018 roku

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 14/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

przyznania absolutorium ustępującemu Zarządowi Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia przyznać dnia 10.01.2019 roku absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia – Kolegium działającego w latach 2015-2018

 

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za uchwałą oddano 70 głosów, 2 głosy wstrzymujące.

 

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 15/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 zmiany siedziby Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Na podstawie paragrafu 34 ustęp 6 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium postanawia, iż  od dnia 10 stycznia 2019 r. adres siedziby Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

to:

Ul. Żwirki i Wigury 63a

Blok 2G/pok. 36

02-091 Warszawa

 

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 16/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 zmiany statutu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium, w związku ze zmianą siedziby, postanawia zmienić dotychczasową treść Paragrafu 3 Statutu

Tj.:

„Siedzibą władz Stowarzyszenia - Kolegium jest miasto Gdańsk”

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„Siedzibą władz Stowarzyszenia - Kolegium jest miasto Warszawa”.

 

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 17/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 powołania Grupy Roboczej ds. Badań Wykonywanych w Miejscu Opieki Nad Pacjentem Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia powołać dnia 10.01.2019 roku Grupę Roboczą ds. Badań Wykonywanych w Miejscu Opieki Nad Pacjentem

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 18/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 zmiany statutu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia zmienić dotychczasową treść Paragrafu 49 Statutu

 

Tj.:

„Przy Zarządzie działają następujące Stałe Komisje Kolegium:

1.    Komisja Promocji 

2.    Komisja Edukacji,

3.    Komisja Finansów,

4.    Komisja Standaryzacji,

5.    Komisja Oceny Wiarygodności Wyników Badań,

6.    Komisja Normalizacyjna,

7.    Komisja Akredytacji Laboratoriów,

8.    Komisja Komputeryzacji, Zarządzania i Finansowania Laboratoriów.”

 

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„Przy Zarządzie działają następujące Stałe Komisje Kolegium:

1. Komisja Promocji 

2.  Komisja Edukacji,

3.  Komisja Finansów,

4.    Komisja Standaryzacji,

5.    Komisja Akredytacji Laboratoriów,

6.    Komisja Komputeryzacji, Zarządzania i Finansowania Laboratoriów.”

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 19/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 zmiany statutu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia zmienić dotychczasową treść Paragrafu 51 Statutu

Tj.:

„Przy Zarządzie mogą działać następujące Grupy Robocze Kolegium:

1.    Grupa Robocza ds. Biochemii i Analityki Klinicznej.

2.    Grupa Robocza ds. Hematologii.

3.    Grupa Robocza ds. Serologii i Immunologii Klinicznej.

4.    Grupa Robocza ds. Mikrobiologii Klinicznej i Parazytologii.

5.    Grupa Robocza ds. Toksykologii Klinicznej.

6.    Grupa Robocza ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej.

7.    Grupa Robocza ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej.

8.    Grupa Robocza ds. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii.”

 

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„Przy Zarządzie mogą działać następujące Grupy Robocze Kolegium:

1. Grupa Robocza ds. Biochemii i Analityki Klinicznej.

2. Grupa Robocza ds. Hematologii.

3. Grupa Robocza ds. Serologii i Immunologii Klinicznej.

4. Grupa Robocza ds. Mikrobiologii Klinicznej i Parazytologii.

5. Grupa Robocza ds. Toksykologii Klinicznej.

6. Grupa Robocza ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej.

7. Grupa Robocza ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej.

8. Grupa Robocza ds. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii.

9. Grupa Robocza ds. Badań Wykonywanych w Miejscu Opieki Nad Pacjentem”

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 20/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia przyjąć dnia 10.01.2019 roku tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za podjęciem Uchwały głosowało 69 osób, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący.

 

 

___________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 21/2019

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Z dnia 10.01.2019 roku

w sprawie:

 nadania Godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem-Kolegium uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Kolegium postanawia nadać dnia 10.01.2019 roku Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce dr. Markowi Rakowskiemu

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Tagi: