Władze

Prezes

 

Prof. dr hab. Urszula Demkow

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 2-091 Warszawa
Tel. 22 317 9503
e-mail: urszula.demkow@litewska.edu.pl

Wiceprezesi

 

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka

 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1, 02-089 Warszawa
Tel. 22 57 20 735
e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

Prof. dr hab. Krystyna Olczyk

 

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 364 11 50
e-mail: chem_klin@sum.edu.pl

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

 

Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32; 60-479 Poznań
Tel. 61 657 92 10
e-mail:  slomski@up.poznan.pl

Skarbnik

 

Dr Katarzyna Popko 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 2-091 Warszawa
Tel. 22 317 9505
e-mail katarzyna.popko@wum.edu.pl

Sekretarz

 

Dr Elżbieta Górska

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63a, 2-091 Warszawa
Tel. 22 317 9505
e-mail: elzbieta.gorska@wum.edu.pl