Władze

Kadencja 2023-2026

Prezes

 

Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
II Katedra Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Tel. 42 677 69 81, 42 677 69 83
e-mail: miroslawa.pietruczuk@umed.lodz.pl

Wiceprezesi

 

Prof. dr hab. Urszula Demkow

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-991 Warszawa
Tel. 22 317 9503
e-mail: urszula.demkow@uckwum.pl

Prof. dr hab. Krystyna Olczyk

 

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 364 11 50
e-mail: olczyk@sum.edu.pl

Prof. dr hab. Tomasz Wąsik

 

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 364 16 21
e-mail: twasik@sum.edu.pl  

Skarbnik

 

Dr Bogumiła Hajdrowska

NZOZ Centralne Laboratorium Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 84, 41-902 Bytom
Tel. 501 726 017
e-mail: bhajdrowska@wp.pl

Sekretarz

 

Dr hab. Wirginia Krzyściak

Zakład Diagnostyki Medycznej
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Tel. 12 620 57 60 lub 12 620 56 22
e-mail: wirginia.krzysciak@uj.edu.pl