Sprawozdanie z Konkursu

Osoby na zdjęciu od lewej:
1. prof.dr hab.n.med. Katarzyna Komosińska -Vassev, reprezentująca Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Członek Zarządu KML, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydziału Nauk Farmaceutycznych (WNF) w Sosnowcu
2. dr hab.n.med. Robert Wojtyczka – Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii, WNF w Sosnowcu
3. prof. dr hab.n.med. Krystyna Olczyk – Przewodnicząca Konkursu, Wiceprezes KML, profesor badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Chemii klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WNF w Sosnowcu
4. dr hab.n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka – reprezentująca PTDL, Prezez PTDL, profesor badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Chemii klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WNF w Sosnowcu
5. dr hab.n.med. Agata Kabała-Dzik, Juror Konkursu reprezentujący WNF w Sosnowcu, Prodziekan WNF w Sosnowcu, Kierownik Katedry i Zakładu Patologii, WNF w Sosnowcu
6. mgr Karolina Bochenek – Członek Komisji Konkursowej

Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna.

 W dniu 8 maja 2024 r., odbył się – organizowany już po raz trzeci pod egidą Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce (KMLP) i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki  Laboratoryjnej (PTDL) – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna. Konkurs ten zaistniał dzięki inicjatywie kadry profesorskiej Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach. 
Tegoroczna edycja Konkursu, odbywająca się  w trybie on-line, współorganizowana była – za zgodą Dziekana, dr hab. n. med. Roberta Wojtyczki, prof. SUM,  przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Konkursowi i obradom Jury przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, jako Wiceprezes KMLP. W skład Jury Konkursu weszli Przedstawiciele 11 Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce. WNF w Sosnowcu reprezentowała  Prodziekan Wydziału – dr hab. n. med. Agata Kabała-Dzik, prof. SUM. Za stronę organizacyjną Konkursu i sporządzenie podsumowania finałowych zmagań odpowiadała Komisja Konkursowa, w Osobach prof. dr hab. n. med. Katarzyny Komosińskiej-Vassev (Członka Zarządu KMLP), dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki, prof. SUM (Prezes PTDL), mgr Karoliny Bochenek (Sekretarki Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej WNF) oraz Przewodniczącej Konkursu – prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk. Za zabezpieczenie strony informatycznej tego  Ogólnopolskiego przedsięwzięcia odpowiadał mgr Grzegorz Wszelaki.
Na Konkurs napłynęły prace magisterskie – „Laureatów” Wydziałowych Konkursów Prac Magisterskich, organizowanych na 11 Wydziałach Farmaceutycznych w Polsce.
Finał zmagań konkursowych otworzyło przywitanie wszystkich Uczestników Przedsięwzięcia przez Przewodniczącą Konkursu, po czym – wystąpienia Dziekana WNF w Sosnowcu.  
Po 10 minutowych multimedialnych prezentacjach, przedstawionych przez Uczestników Konkursu, po czym ożywionej dyskusji, Jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem. Niełatwo było wybrać trzy najlepsze spośród wszystkich, bez wątpienia wybitnych prac, zakwalifikowanych do finału Konkursu. Po dyskusji i naradzie z Jurorami wszystkich Wydziałów Farmaceutycznych, zakończonej tajnym głosowaniem, wyłoniono troje Laureatów. Pierwszą lokatę uzyskała praca magisterska pt. An attempt to use Python libraries in erythrocyte hematology diagnostics, zaprezentowana przez mgr Jana Cybulskiego z Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  drugą – praca magisterska pt. Zmiany aktywności deaminazy adenozyny jako źródło powikłań naczyniowych w chorobie koronawirusowej o łagodnym przebiegu, zaprezentowana przez mgr Klaudię Stawarską z Wydziału Farmaceutycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zaś trzecią – praca magisterska pt. Oznaczanie rozpuszczalnej formy PD-L1 w surowicy krwi jako czynnika predykcyjnego dla immunoterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, przedstawiona przez mgr Weronikę Miturę, z Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tym więc razem, Laureatka Konkursu przeprowadzonego wcześniej na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,  nie zajęła miejsca na podium, choć niewiele brakowało. Była to mgr Aleksandra Rajda, która swoją pracę magisterską pt.  Ocena przydatności diagnostycznej oznaczeń stężenia fibronektyny w moczu otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2, wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Katarzyny Komosińskiej-Vassev. Wyrównany jednak, niezwykle wysoki poziom wszystkich prezentowanych prac, umiejętność dyskusji i prezentowania własnych osiągnięć tej pierwszej poważnej publikacji w karierze naukowej sprawił, iż tak naprawdę wszyscy Uczestnicy zasłużyli na przysłowiowe pierwsze w miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu.
Powierzenie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – po raz kolejny – tej samej „Ekipie” Organizatorów przygotowania i poprowadzenia Finału Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów kierunku analityka medyczna, z miejscem „dowodzenia” w siedzibie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, stanowi z pewnością dla społeczności Wydziału jak i Uczelni powód do dumy, będąc bowiem wyrazem uznania dla rzetelności, ogromnego wkładu pracy, profesjonalnego przygotowania i poprowadzenia Konkursu, w przyjaznej przy tym i życzliwej atmosferze, towarzyszącej zmaganiom naukowym młodych adeptów analityki medycznej/diagnostyki laboratoryjnej. To także sposobność do promocji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach na forum ogólnopolskim, jako aktywnego i zaangażowanego we wspieraniu naukowego rozwoju Diagnostów Laboratoryjnych, współtworzących wraz z Absolwentami innych kierunków medycznych zgrany zespół profesjonalistów w systemie ochrony zdrowia.