Sprawozdanie z Konkursu

Osoby na zdjęciu od lewej:
1. prof.dr hab.n.med. Katarzyna Komosińska -Vassev, reprezentująca Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Członek Zarządu KML, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydziału Nauk Farmaceutycznych (WNF) w Sosnowcu
2. dr hab.n.med. Robert Wojtyczka – Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii, WNF w Sosnowcu
3. prof. dr hab.n.med. Krystyna Olczyk – Przewodnicząca Konkursu, Wiceprezes KML, profesor badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Chemii klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WNF w Sosnowcu
4. dr hab.n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka – reprezentująca PTDL, Prezez PTDL, profesor badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Chemii klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WNF w Sosnowcu
5. dr hab.n.med. Agata Kabała-Dzik, Juror Konkursu reprezentujący WNF w Sosnowcu, Prodziekan WNF w Sosnowcu, Kierownik Katedry i Zakładu Patologii, WNF w Sosnowcu

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna

W dniu 10 maja 2023 r. odbył się – organizowany już po raz kolejny pod egidą Kolegium Medycyny Laboratoryjnej  w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna.  Tegoroczna edycja Konkursu – przeprowadzona podobnie jak w ubiegłym roku w trybie on-line, była współorganizowana przez Wydział Nauk Farmaceutycznych (WNF)  w Sosnowcu. Konkursowi i obradom Jury przewodniczyła prof.dr hab. n.med. Krystyna Olczyk, jako Wiceprezes Kolegium Medycyny Laboratoryjnej  w Polsce.

Uczestników Konkursu, Recenzentów, Jurorów i Komisję Konkursową powitał Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, dr hab.n.med. Robert Wojtyczka, wyrażając radość z tytułu ponownego współorganizowania przez Wydział tego Ogólnopolskiego Przedsięwzięcia, oraz – życząc powodzenia  Uczestnikom zmagań konkursowych. Następnie, głos zabrały Panie Prezes obu Towarzystw  Naukowych – Organizatorów Konkursu, Pani prof. dr hab. Mirosław Pietruczuk oraz Pani dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM, witając zebranych, gratulując wszystkim Uczestnikom – laureatom Wydziałowych Konkursów wcześniejszych sukcesów i   życząc powodzenia na kolejnym – tym razem ogólnopolskim – etapie konkursowych zmagań.  Nad sprawnym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja Konkursowa, powołana do opracowania wyników głosowań Członków Jury, a nie uczestnicząca w ocenie i punktowaniu wystąpień Uczestników. Do tego ostatniego  zadania powołany został Zespół samodzielnych Pracowników naukowych – Przedstawicieli 11 Wydziałów uczelni medycznych w Polsce, prowadzących kierunek analityka medyczna.
W skład Komisji Konkursowej weszli Przedstawicielka KMLP w Polsce – Pani prof.dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev, kierownik Katedry i Zakładu Chemii klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej  Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Przedstawicielka   PTDL – Pani Prezes dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM, Pani mgr Karolina Bochenek z wymienionej Katedry – czuwająca nad kwestiami administracyjnymi, oraz prof.dr hab. Krystyna Olczyk – Przewodnicząca Konkursu.

Po 10 minutowych multimedialnych prezentacjach, zakończonych dyskusją, Jury Konkursu, wyłoniło troje Laureatów. I miejsce  na podium zajęła Absolwentka Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pani mgr Agata Maciaszek, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt: „Ocena stężenia sklerostyny w osoczu krwi kobiet chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworu alfa”, II miejsce zajęła Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani mgr Edyta Wesołowska, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt: „Śledzenie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 metodami stosowanymi w rutynowej diagnostyce molekularnej”, zaś III miejsce na podium przypadło Absolwentce Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medicum w Krakowie, Pani mgr Gabrieli Kruk, która przedstawiła swoją pracę magisterską pt. „ Badanie oddziaływania wybranych analgetyków na aktywność fagocytarną mysich makrofagów”.   Osiągnięcia Laureatek minionego już Konkursu zasługują na słowa gratulacji i uznania dla Ich  pracowitości, rzetelności i wiedzy, stanowiąc jednocześnie wyraz znaczącego zaangażowania kadry dydaktycznej Wydziałów Farmaceutycznych w jak najlepsze wykształcenie wysokiej klasy diagnostów laboratoryjnych.