Członkowie Honorowi

Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski

Przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia Podyplomowego i Pełnomocnik JM Rektora ds. Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych,
Przedstawiciel Polski w Technicznej Grupie Roboczej Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej,
Ekspert Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Lekarz, członek założyciel Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, specjalista diagnosta laboratoryjny, profesor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, autor i współautor 466 prac naukowych. IF=421, Indeks Hirscha=33. Opiekun 9-ciu prac habilitacyjnych w kierowanym Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej. 3-ech doktorów habilitowanych Zakładu uzyskało tytuły profesorów. Promotor 17-tu doktoratów. Konsultant Krajowy w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej (2014 – 2022). Konsultant wojewódzki w latach 1984 – 2014. Przedstawiciel Polski w Technicznej Grupie Roboczej Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowia (Health Security Committee) Unii Europejskiej, członek Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej od 1979 roku oraz przedstawiciel Polski do tej Federacji w latach 1986-01. Ekspert w Komitecie ds. opracowania “Zaleceń w diagnostyce i leczeniu COVID-19” w Agencji Oceny Technik Medycznych i Taryfikacji. Ekspert Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Przewodniczący oraz członek Zespołów powoływanych przez Ministra Zdrowia. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w latach 1983 – 2022, członek honorowy i dwukrotnie wiceprezes Zarządu Głównego. Członek Komisji i Komitetów PAN. Członek komitetów redakcyjnych czasopism: „Diagnostyka Laboratoryjna”, „Badanie i Diagnoza”, „Laboratorium Medyczne”. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w latach 1998 – 2002 i prodziekan dwóch kadencji. Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych od 2005r. Brał udział w utworzeniu kierunku studiów z Analityki Medycznej w 1977 r. W ostatnich latach udział w opracowanie projektu Ustawy o Medycynie Laboratoryjnej. Autor idei utworzenia Głównego Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej. Otrzymał 9 nagród naukowych Ministra Zdrowia z nagrodą za całokształt dorobku. Ponad 60 nagród Rektora. Dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę, Odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia i szeregiem innych Odznaczeń i Medali. Zagraniczne staże naukowe jako stypendysta DAAD, British Council, WHO i Rady Europy.

Kontakt:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Diagnostyki Biochemicznej,
ul. Waszyngtona 15A,
15-269 Białystok
Tel. +48 (85) 831-87-26, 831-85-87