Przewodnicząca Komisji Edukacji

Dr n. med. Urszula Rychlik

Asystent naukowy w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej, Narodowego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, specjalista medycznej diagnostyki laboratoryjnej i w zakresie zdrowia publicznego.

Diagnosta laboratoryjny, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów, seminariów i ćwiczeń na kursach z zakresu diagnostyki hematologicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej chorób nowotworowych. Kierownik specjalizacji diagnostów z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Autorka około 80 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, współautorka monografii i podręczników. Przedmiotem działalności naukowo-badawczej są zagadnienia z zakresu diagnostyki hematologicznej u chorych na nowotwory złośliwe, a także związane z diagnostyką biochemiczną nowotworów narządu rodnego i układu moczowo-­płciowego. Brała udział w pracach Zespołu Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej przy Ministerstwie Zdrowia oraz w pracach Zespołu ds. strukturalizowanych opisów świadczeń z zakresu diagnostyki hematologicznej Ministerstwa Zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (członek Zarządu Głównego od roku 2013), Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, redaktor naczelny czasopisma PTDL Diagnostyka Laboratoryjna – Journal of Laboratory Diagnostics. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”