Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej

Prof. dr hab. Jan Sikora

Specjalista w zakresie cytomorfologii medycznej i medycznej immunologii laboratoryjnej. Pracuje w Katedrze Patomorfologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na stanowisku kierownika Zakładu Immunologii.
Jego głównym obszarem zainteresowań są interakcje między komórkami nowotworowymi i komórkami układu odpornościowego w środowisku wysięku nowotworowego. Zajmuje się także cytodiagnostyką onkologiczną. W tym zakresie jest autorem około 200 publikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej i Polskiego Towarzystwa Cytometrii. W składzie Collegium Medycyny Laboratoryjnej pełni funkcję przewodniczącego sekcji histopatologii i cytologii. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.