Wstąp do Kolegium!

 

Członkiem Kolegium może zostać pracownik nauki z tytułem doktora lub doktora habilitowanego, lekarz medycyny, lekarz weterynarii, mgr analityki medycznej, mgr farmacji, mgr chemii lub mgr biologii, który:

  • Posiada specjalizację w jednej z dziedzin medycyny laboratoryjnej i złoży do Zarządu Kolegium pisemną deklarację wraz z pisemną opinią dwóch członków wprowadzających

lub

  • Posiada znaczący dorobek naukowy w zakresie medycyny laboratoryjnej i przedłoży jego dokumentację do oceny Zarządowi Kolegium wraz z pisemną deklaracją i pisemną opinią dwóch członków wprowadzających

Członkowie przyjmowani są na mocy uchwały Zarządu.

Formularz deklaracji

Certyfikat Członka

Certyfikat Członka Honorowego