Przowodniczący Grupy Roboczej ds. Toksykologii Klinicznej i Terapii Monitorowanej

Dr n. farm. Paweł Krzysztof Kunicki

 • od 2016 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, adiunkt w Zakładzie Chemii Leków
 • 1990-2019 – Instytut Kardiologii w Warszawie, ostatnio: adiunkt, Kierownik Pracowni Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz p.o. Kierownika Zakładu Biochemii Klinicznej (2008-2016)

– Diagnosta laboratoryjny
– Specjalista Zdrowia Publicznego (2011)
– Specjalista Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej (2021) – „Specjalista roku 2021” –
Wyróżnienie Ministra Zdrowia
– Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 • Autor 1 rozdziału książkowego i 51 prac oryginalnych i poglądowych oraz 197 doniesień naukowych i wykładów (70 międzynarodowych i 127 krajowych); Indeks Hirscha = 12; IF = 51,377; cytowania (Web of Science): 773
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Therapeutic Drug Monitoring (od 2016)
 • Członek:
  – Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  (członek Zarządu Głównego 2022-2026, członek Zarządu O/Warszawskiego 2022-2026)
  – Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
  (członek Rady Zarządu 2019-2022; Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Toksykologii Klinicznej i Terapii Monitorowanej 2023-2026)
  – Komisji KIDL ds. diagnostyki toksykologicznej i terapii monitorowanej (2023-2027)
  – Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
  – International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (członek Immunosuppressive Drugs Committee (od 2007))
  – Grupy Roboczej ds. leków immunosupresyjnych (WG-ID) Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).
 • Wykładowca i odpowiedzialny za dydaktykę przedmiotu „Terapia Monitorowana” dla studentów IV roku analityki medycznej na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2020/2021).
  Wykładowca / prowadzący zajęcia z przedmiotu „Terapia Monitorowana” dla studentów IV roku Wydziału Farmacji WUM (od 2005/2006) oraz przedmiotu „Chemia leków” dla studentów III roku Wydziału Farmacji WUM.
 • Wykładowca i kierownik naukowy kursów w ramach specjalizacyjnego szkolenia podyplomowego dla farmaceutów (farmacja apteczna, farmacja szpitalna) i diagnostów laboratoryjnych (laboratoryjna diagnostyka medyczna)
 • Wykładowca i konsultant w zakresie terapii monitorowanej stężeniem leku, analizy leku, farmakokinetyki i równoważności biologicznej.