Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii

Dr n. med. Piotr Glinicki

Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Nauczyciel akademicki, adiunkt Kliniki Endokrynologii CMKP oraz kierownik Pracowni EndoLab CMKP. Autor ponad 150 publikacji i doniesień zjazdowych. Laureat licznych nagród, grantów i konkursów (m.in. NCN, Polpharma, CMKP, ENS@T i in.). Promotor pomocniczy 8 przewodów doktorskich realizowanych w CMKP. Członek licznych towarzystw naukowych: Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, European Society of Endocrinology, European Network for the Study of Adrenal Tumours (ENS@T). Zainteresowania naukowe dotyczą szczególnie neuroendokrynologii i diagnostyki chorób nadnerczy. Jest kierownikiem Zespołu badawczego POL-ADRENAL, którego badania skupiają się nad metabolomiką, proteomiką i sztuczną inteligencją w diagnostyce klinicznej chorób nowotworowych nadnerczy.

Kontakt:
Klinika Endokrynologii
Pracownia EndoLab
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. (22)56-90-293
e-mail: piotr.glinicki@bielanski.med.pl