Uchwały

 

Uchwała nr 1/2015 Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce z dnia 14.01.2015 roku w sprawie: upoważnienia ustępującego Zarządu Kolegium do reprezentowania Stowarzyszenia – Kolegium do czasu zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 2/2015 Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce z dnia 14.01.2015 roku w sprawie: upoważnienia prezesa i skarbnika ustępującego zarządu do dysponowania środkami z rachunku Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce z dnia 14.01.2015 roku w sprawie: używania dotychczasowych pieczęci Kolegium Medycyny Laboratoryjnej do czasu zmian wpisów w KRS.

Uchwała nr 1/2017 Zarządu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce z dnia 19.01.2017 roku w sprawie przyjęcia stałej maksymalnej kwoty zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu i Ciał Doradczych Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce z dnia 19.01.2017 roku w sprawie: zmiany siedziby Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce z dnia 19.01.2017 roku w sprawie: zmiany statutu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Uchwały – 2019r.

Uchwały – 2023-2024