Przewodnicząca Komisji Finansów

Dr n. med. Bogumiła Hajdrowska

Dr n. med. inż. Bogumiła Hajdrowska Prezes Spółki Centralne Laboratorium w Bytomiu. Uzyskała tytuł specjalisty w zakresie Zdrowia Publicznego oraz posiada uprawnienia audytora Systemów Zarządzania Jakością w diagnostyce laboratoryjnej ISO 90001, ISO 17025, ISO 15189. Wielokrotnie brała udział w audytach laboratoriów badawczych i diagnostycznych z ramienia Polskiego Centrum Akredytacji, jedynej krajowej jednostki akredytującej w świetle ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku. Swoją wiedzę z zakresu zastosowania systemów ISO przekazywała uczestnikom kursów specjalizacyjnych organizowanych przez Kierunek Analityki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. V-ce Prezes Laboratorium Mikrobiologicznego Biolabor w Dąbrowie Górniczej. Laboratorium Mikrobiologiczne Biolabor jest zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do badań urzędowych żywności oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wszystkie metody, na podstawie których wydaje sprawozdania o jakości badanych próbek żywności i wody.