Przewodniczący Komisji Akredytacji Laboratoriów

Dr n. med. Tomasz Anyszek