Przewodniczący Komisji Komputeryzacji, Zarządzania i Finasowania Laboratoriów

Dr n. med. Adam Pudełko