Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Biochemii i Analityki Klinicznej

Dr n med. Barbara Jakubczak