Kontakt

Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
Zarząd: ul. Żwirki i Wigury 63a
02-091 Warszawa
tel. 22 3179505
www.kml.org.pl

Prezes KMLP
Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
miroslawa.pietruczuk@umed.lodz.pl
tel. 663-810-096

Skarbnik KMLP
Dr Bogumiła Hajdrowska
NZOZ Centralne Laboratorium
ul. Piłsudskiego 84
41-902 Bytom
bhajdrowska@wp.pl

Sekretarz KMLP
Dr hab. Wirginia Krzyściak
Zakład Diagnostyki Medycznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. 12 620 57 60

Rachunek bankowy KMLP
73 1020 1811 0000 0902 0014 4899

NIP: 957-00-17-404,
REGON: 190956633

Wysokość składki członkowskiej wynosi 70 zł

Formularz kontaktowy

Wyrażenie zgód:

9 + 5 =