Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Serologii i Immunologii Klinicznej

Prof. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz

Od początku pracy zawodowej związana jest z Wydziałem Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od podstaw zorganizowała Katedrę i Zakład Immunologii i Serologii, a następnie została jej Kierownikiem. Przez dwie kolejne kadencje, w latach 2008-2012, 2012-2016 była Prodziekanem ds. studentów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zaangażowana w kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe diagnostów laboratoryjnych. Jako nauczyciel akademicki prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku analityka medyczna z takich przedmiotów jak: Immunologia, Immunopatologia, Serologia Grup Krwi i Hematologia Laboratoryjna. Także aktywnie uczestniczyła w rozwijaniu edukacji podyplomowej prowadzącej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych diagnostów laboratoryjnych. Była pierwszym na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu Pełnomocnikiem JM Rektora SUM ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych zaangażowanym w uruchomienie kursów do specjalizacji i kursów doskonalących. Prowadziła wykłady na kursach dla diagnostów przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Jako członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizację z „Immunologii klinicznej” dla lekarzy.
Od 2001 roku jest aktywnym członkiem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, drugą kadencję – Przewodniczącą Grupy roboczej Serologia/Immunologia. Od 1980 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz członkiem European Society of Reproductive Immunology. Przez dwie kadencje była Prezesem Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz dwukrotnie zastępcą Prezesa.
Przez kilkanaście lat dyżurowała w Pracowni Antygenów Zgodności Tkankowej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, gdzie zajmowała się badaniem antygenów zgodności tkankowej na potrzeby Klinik SUM, które wykonywały transplantacje.
Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 280 prac na który składają się publikacje naukowe, monografie, podręczniki oraz tłumaczenia książek. Znaczna część to artykuły naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Dorobek naukowy dotyczy poznania roli układu odpornościowego w powstawaniu i rozwoju różnych chorób. Szczególnie dużo czasu poświęciła badaniu roli układu odpornościowego w powstawaniu i rozwoju nowotworów jajnika oraz endometriozy.