Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej

Prof. dr hab. Andrzej Pławski